Skip page header and navigation

Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd

Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd

Ym mis Mawrth bob blwyddyn, rydyn ni’n hoelio sylw’r byd ar broblem bwysig yn nhermau newid hinsawdd, er ei bod yn aml yn un anweledig: gwastraff bwyd.

Person yn edrych ar bwlen o salad cyw iâr

Food Waste Action Week 2024

Food Waste Action Week 2024 will be encouraging citizens to ‘Choose What You’ll Use’, highlighting the benefits of buying loose fruit and vegetables and inspiring people to do this wherever they can. Buying loose reduces food waste - WRAP research has shown that if all apples, bananas and potatoes were sold loose, we could save 60,000 tonnes of food waste by enabling people to buy closer to their needs.
 

60,000 tonnes

We could save 60,000 tonnes of food waste by enabling people to buy closer to their needs.

Food Waste Action Week 2024: 18th - 24th March cont...

We worked in schools; with brands and retailers; and with policy makers to make the shift towards buying and selling fresh produce simpler for everyone.

Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd 2023

Dychwelodd ymgyrch arbed bwyd blynyddol mwyaf y Deyrnas Unedig! 

Cynhaliwyd Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd 2023 rhwng 6 a 12 Mawrth gyda’r thema: Llwyddo. Nid Lluchio. Fe wnaethom eich helpu i ddarganfod sut gallwch arbed amser ac arian drwy fanteisio i’r eithaf ar y bwyd a brynwch drwy rannu tips wedi’u teilwra i’ch atebion i’n cwis.

Gyda ’chydig o gynllunio yma, a joch o storio doeth acw; fe wnaeth llawer ohonoch fwynhau’r llwyddiannau bach mewn bywyd – fel sortio cinio fory’r noson gynt, neu ddadmer y dogn sbâr hwnnw o sbageti bolognaise i gael swper hawdd a sydyn. 

Uchafbwyntiau Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd 2022

Cefnogwyd yr ymgyrch gan 80 o sefydliadau, mewn 12 gwlad, ac fe glywodd mwy nag 8 miliwn o bobl am y broblem gwastraff bwyd yn ystod yr wythnos honno. Fe wnaeth bron i 55% o’r bobl hynny weithredu i leihau faint o fwyd maen nhw’n ei daflu i’r bin gartref o ganlyniad.

Playing this video will set non-tracking cookies from YouTube/Google

Ymgyrchoedd eraill y byddwch wrth eich boddau gyda nhw

Cynhelir Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff gan y sefydliad gweithredu ar yr hinsawdd anllywodraethol rhyngwladol, WRAP. Mae WRAP hefyd yn darparu gwybodaeth, cymorth ac adnoddau i’n helpu ni oll ailgylchu mwy o bethau, yn fwy aml drwy ei wefan Cymru yn ailgylchu ac Wythnos Ailgylchu, a gynhelir ym mis Medi.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Atebion i’r cwestiynau a dderbyniwn yn aml am wastraff bwyd, a ffyrdd o gysylltu â thîm Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff.

Dau ddyn gwyn yn torri tsilis gyda’i gilydd yn y gegin: un yn hŷn a’i wallt wedi britho, un yn iau, a barf ganddo.

Rysáit Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ar gyfer gweithredu ar yr hinsawdd: ymchwil, arbenigedd a hoffter am fwyd i'ch helpu i arbed bwyd o'r bin.

Teulu Du: mam, merch a dau fab, yn coginio pryd o fwyd gyda’i gilydd yn y gegin, yn chwerthin ac yn gwenu

Gadewch inni fod yn realistig: weithiau rydym mor brysur nes bod meddwl am sut i arbed bwyd gartref yn disgyn i waelod ein rhestr blaenoriaethau. Yn hytrach na cheisio gweddnewid eich arferion bwyd dros nos, dewch inni weithredu gyda’n gilydd fesul tamaid.

Ffermwr yn dal bresych a phannas dan wenu

Want to hear more about Food Waste Action Week 2024!?

Sign up to The Bite newsletter to hear more closer to the time.