Skip page header and navigation

Polisi cwcis

Polisi cwcis

Ffeiliau data bach yw cwcis a gaiff eu storio ar eich cyfrifiadur. Mae’r rhan fwyaf o wefannau mawr yn eu defnyddio i wella eich profiad. Gallwch ddysgu mwy am gwcis trwy ymweld â’r wefan hon: www.aboutcookies.org.

Rydym yn defnyddio cwcis mewn pedair ffordd: 

1.    I wella eich profiad, er enghraifft:

  • i’ch galluogi i fewngofnodi ac aros wedi’ch mewngofnodi ar ein safle;
  • i gofio gwybodaeth fel nad oes angen ichi ei nodi o’r newydd;
  • i ddangos cynnwys mewn modd sy’n addas i’ch dyfais; ac
  • i ddarparu cynnwys wedi’i deilwra i chi.

2.    I fesur cyfathrebiadau’r wefan a marchnata.

3.    I wella diogelwch y safle. Er enghraifft, i ganfod ac atal twyll a sbam.

4.    I ddarparu cynnwys neu wasanaethau gan gwmnïau eraill.

Cwcis trydydd parti

Defnyddiwn gwcis trydydd parti i deilwra cynnwys, i ddarparu nodweddion y cyfryngau cymdeithasol ac i ddadansoddi’r traffig a ddaw i’r safle. Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth am y defnydd a wnewch o’n safle gyda’n partneriaid cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu a dadansoddeg.

Yn benodol, defnyddiwn:

  • Google Analytics i fesur cyfathrebiadau’r wefan a marchnata
  • YouTube i ddarparu fideos i chi ar ein gwefan
  • Cwcis o feddalwedd profi fel Google Optimise

Mae’r gwasanaethau trydydd parti hyn yn rhoi gwybodaeth fanylach am yr hyn mae eu cwcis yn ei wneud, ac yn rhoi’r opsiwn i chi optio allan o’u cwcis a rheoli eich dewisiadau.

Optio allan a dileu cwcis

Gallwch optio allan o ganiatáu i drydydd parti ddefnyddio cwcis ar gyfer hysbysebu trwy ymweld â thudalen optio allan Network Advertising, neu gallwch ddilyn y canllawiau gan y gwasanaethau hyn ar y gwefannau uchod.

Gallwch hefyd ddefnyddio gosodiadau eich porwr i glirio eich cwcis yn gyfan gwbl ar ôl ymweld â’n safle. 

Gwybodaeth bellach gwcis a sut i’w dileu.