Skip page header and navigation

Diodydd pop

Rhewi? Yes
Tymor Amherthnasol
Storio Wedi’i ail selio yn yr oergell
N/A
Dau wydryn tal o ddiod cola gyda rhew a lemwn

Dŵr wedi’i garboneiddio yw diodydd pop, ac maent ar gael mewn amrywiaeth o wahanol flasau.

Sut i'w storio

Sut i storio diodydd pop

Dylid ail selio diodydd pop yn dynn a’u storio yn yr oergell neu’r cwpwrdd.

Rhewi diodydd pop

Gallwch rewi diodydd pop ond nid yn eu cynhwysydd gwreiddiol gan fod y rheiny’n gallu ffrwydro yn y rhewgell.

Diodydd pop – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rhewi: Rhewch ddiodydd pop mewn clawr ciwbiau rhew. Bydd yn colli ei swigod. Sylwer: Peidiwch â’u rhewi yn eu cynhwysydd gwreiddiol gan fod y rheiny’n gallu ffrwydro yn y rhewgell.

I’w ddadrewi: Rhowch yr hyn y mae ei angen arnoch mewn rysáit sy’n defnyddio diod pop yn syth yn eich rysáit o’r rhewgell (does dim angen iddo ddadmer), neu gallwch ei ddadmer yn yr oergell ar gyfer rysetiau teisennau.

 

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Mae’n anhygoel, ond mae’n wir – gellir defnyddio cola dros ben fel cynhwysyn mewn rhai rysetiau teisennau a chig a dofednod hefyd! 

Tips ar gyfer ei brynu

Prynwch becyn o’r maint iawn ar gyfer eich anghenion. Ystyriwch a fyddwch chi’n defnyddio’r pecyn cyfan cyn iddo fynd yn fflat.

Dognau delfrydol 

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o’r bwyd hwn i’w weini fesul pryd bwyd.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Diodydd pop

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Gall diodydd pop gynnwys llawer o siwgr felly mae’n well eu defnyddio’n gynnil. Gwiriwch y labeli am fwy o wybodaeth.

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Diodydd pop

Mae'r rysáit hon yn cynnwys stwffin bricyll cain gyda saws seidr melys ac mae'n ffordd wych o ddefnyddio bara dros ben.

Ffiled o borc suddlon wedi’i sleisio gyda garnais deiliog